Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Indikatori za procjenu medijskih sloboda u zemljama članicama Vijeća Europe

  Vijeće za štampu u BiH realizira projekat

  INDIKATORI ZA PROCJENU MEDIJSKIH SLOBODA U ZEMLJAMA ČLANICAMA VIJEĆA EUROPE

   

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, uz idejnu i finansijsku podršku Civil Rights Defenders CRD i u saradnji sa Udruženjem "BH Novinari", radi na realizaciji aktivnosti za draft Indikatora za procjenu medijskih sloboda u BiH.

  Ova se analiza radi po Indikatorima datim od Vijeća Europe, s preporukom parlamentima država članica Vijeća Europe da treba svake godine obnavljati sliku medijskih sloboda radi njenog unapređenja. Metoda rada za dobijanje finalne slike je putem analiza medijskih i pravnih sručnjaka (medijska legislativa, regulacija i samoregulacija medija), putem intervjua sa vlasnicima medija i novinarima, političarima, predstavnicima vlada u BiH, te putem nekoliko fokus grupa u BiH, sa učesnicima iz različitih profesionalnih grupa, građanima i predstavnicima NGOa.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.