Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH povučena tužba protiv dnevnog lista "Oslobođenje" - juni 2011.

Štampa

pdf

Obavijest o povlačenju tužbe upućene Općinskom sudu u vezi tekstova objavljenih u dnevnom listu "Oslobođenje"