Podrška CRD - Civil Rights Defenders Vijeću za štampu u BiH u iznosu od 34.000 Eura – august 2011.

Štampa

02.08.2011.

PODRŠKA CIVIL RIGHTS DEFENDERS VIJEĆU ZA ŠTAMPU U BIH

34.000 Eura za razvoj medijske samoregulacije
CRD, također, inicirao i finansira prvu analizu stanja medijskih sloboda u BiH prema Indikatorima za mjerenje medijskih sloboda Vijeća Europe


Civil Rigts Defenders, CRD, kao dugogodišnji donator i partner Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini odobrio podršku i za 2011. godinu u iznosu od 34.000 EUR za razvoj medijske samoregulacije, kao osnova za slobodne medije i razvoj demokracije. Za Vijeće za štampu u BiH je to od izuzetnog značaja, posebno zato što je u 2011. godini Vijeće aktivno počelo da radi na podizanju etičkih standarda izvještavanja i u on-line medijima, pored printanih medija. Također je CRD inicirao i finansira prvu analizu stanja medijskih sloboda i slobode govora u BiH, prema Indikatorima za mjerenje medijskih sloboda preporučenim od Vijeća Europe za sve njene članice.

Podrška Civil Rigts Defenders odnosi se na projektni period april-decembar 2011. godine i uključuje operativne troškove Vijeća za štampu u BiH. Zahvaljujući tome, Vijeće za štampu u BiH moći će nesmetano realizirati planirane aktivnosti za 2011. godinu.