Seminar za predstavnike pravosuđa i medija u BiH - Teslić, 29-30. septembar 2011.

Štampa

29.09.2011.

NAJAVA DOGAĐAJA


VIJEĆE ZA ŠTAMPU u BiH
organizira Seminar za predstavnike pravosuđa i medija u BiH

„SLOBODA MEDIJSKOG IZVJEŠTAVANJA I LEGISLATIVA U BIH“
Novi mediji - Novi izazovi

četvrtak - petak, 29-30. septembra 2011. godine - hotel Kardial, Teslić


Vijeće za štampu u BiH, u saradnji sa KAS BiH, organizira Seminar „Sloboda izvještavanja i legislativa u BiH“, za predstavnike pravosuđa i medija u BiH. Seminar počinje 29.09.2011. godine u hotelu Kardial, Banja Vrućica, Teslić, u 17h.

Ovaj seminar slijedi višegodišnju edukacijsku praksu Vijeća za štampu sa predstavnicima pravosuđa, a ovom prilikom će tematski otvoriti diskusiju o aktuelnom pitanju Novih medija - internet portala i socijalnih medija, u kontekstu slobode govora, profesionalne odgovornosti i zakonske regulative. Kršenje autorskih prava (krađa tekstova i nenavođenje izvora), govor mržnje u komentarima posjetitelja i krivična odgovornost, preslikavanje fotografija sa socijalnih medija, te kompetencije tužilaštava i sudova u odnosu na internet portale, u skladu sa Zakonom o zaštiti od klevete i Krivičnim zakonom, teme su o kojima će se diskutirati. Ova su pitanja veoma bitna i u konteksu novinarske i pravosudne profesije, nova su na globalnom planu, i u cijelome svijetu se postavljaju kao teme sličnih skupova i dijaloga.

Seminaru će prisustvovati oko 40 sudija, tužilaca i novinara iz BiH.

Vijeće za štampu je proširilo svoj mandat i na on-line medije u decembru 2010. godine, tako je BiH među prvima u Europi započela primjenu samoregulacije na on-line medije. Prvi on-line članovi Vijeća su portali sarajevo-x.com, dnevnik.ba i 24sata.info.