Godišnja Skupština AIPCE, Moskva, 5-8.10.2011.

Štampa


 

ASOCIJACIJA NEZAVISNIH VIJEĆA ZA ŠTAMPU EUROPE - AIPCE
GODIŠNJA SKUPŠTINA

5-8. oktobra 2011. godine, Moskva, Rusija


Domaćin ovogodišnje Skupštine Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Europe, AIPCE-a, je Vijeće za štampu Rusije. Trinaesta Skupština AIPCE-a bit će održana od 5. do 8. oktobra 2011. godine u Moskvi

Na Skupštini će biti prezentirani godišnji izvještaji o radu članica AIPCE-a u protekloj godini. Također će biti govora i o on-line izdanjima, sadržajima koji kreiraju korisnici web portala, govoru mržnje, pravu na odgovor, finansijskim izazovima Vijeća za štampu, te slobodi govora u zemljama EU i novim demokratija.

Predstavnici Vijeća za štampu u BiH na AIPCE Skupštini su: gđa Ljiljana Zurovac, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, g. Dario Novalić, član Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH, direktor i glavni urednik magazina „Start“ i g. Dejan Jazvić, član Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH i urednik dnevnog lista „Večernji list BiH“.

Odlazak predstavnika Vijeća za štampu u BiH na ovogodišnju skupštinu AIPCE-a omogućili su: Njemačka ambasada u Sarajevu, Sarajevo osiguranje, Hypo Alpe Adria Bank, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta FBiH, Raiffeisen banka i BH Telecom.