Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Vijeće za štampu u BiH na 13. Skupštini AIPCE 2011 - Moskva, 05-08. oktobar 2011.

  07.10.2011.

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BiH
  na 13. SKUPŠTINI ALIJANSE NEZAVISNIH VIJEĆA ZA ŠTAMPU EUROPE – AIPCE 2011

  Vijeće za štampu u BiH, svojim godišnjim izvještajem o postignućima, u najboljem je svjetlu predstavilo Bosnu i Hercegovini, kao vodeću zemlju u regionu po pitanju primjene samoregulacije medija

   

  Narušavanje privatnosti, samoregulacija on-line medija i reguliranje komentara posjetilaca, javne ličnosti i izvještavanje medija - top su teme ovogodišnje Skupštine Vijeća za štampu iz 30 zemalja Europe, u Moskvi.

  Analizirane su dopune Kodeksa za štampu svih zemalja, u odnosu na on-line medije, i usvojen je zajednički standard, Anex na Kodeks za štampu, koji se odnosi na on-line komentare, UGC-user generated contents. Anexom na Kodekse za štampu strogo se odvajaju pravila koja se odnose na posjetitelje portala, od profesionalnih odredbi za novinare i urednike, pored činjenice da će poštivanje ovoga Anexa biti jednako obavezno. Vijeće za štampu u BiH je u toku ove godine finaliziralo dopune Kodeksa za štampu BiH u odnosu na on-line medije, i time je među prvima u Europi, postavilo samoregulacijska pravila za nove medije.

  Posebna pažnja u diskusiji o legalnom statusu europskih Vijeća za štampu, posvećena je BiH iskustvu praktične primjene Zakona o zaštiti od klevete i činjenici da sudije i tužitelji rado i redovno učestvuju na edukacijskim seminarima o slobodi štampe, Kodeksu za štampu i poštivanju Člana 10 Europske konvencije o ljudskim pravima. To je u Europi jedinstveni primjer suradnje pravosuđa i samoregulacijskog tijela, u cilju poboljšanja primjene ovog Zakona i zaštite slobode novinarske profesije.

  Trodnevna Skupština AIPCEa u Moskvi, bit će završena večeras, 7.10.2011, obilježavanjem godišnjice ubistva novinarke Anne Politkovskaye, prikazivanjem filma „Gorki ukus slobode“ i diskusijom o položaju novinara u Europi, a sutradan, u subotu prije podne, članovi AIPCEa, zajedno sa novinarima lista Novaya Gazeta, posjetiti će grob ubijene novinarke.

  Učešće predstavnika Vijeća za štampu u BiH na ovogodišnjoj Skupštini Alijanse nazavisnih Vijeća za štampu Europe AIPCE omogućili su: Njemačka ambasada u Sarajevu, Sarajevo osiguranje d.d., Hypo Alpe Adria Bank, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Federalno ministarstvo finansija, Raiffeisen banka i BH Telecom.


  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.