Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Pozitivna ocjena VZŠ u BiH u EU Izvještaju o napretku za 2011. godinu

  13.10.2011.

  POZITIVNA OCJENA VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BIH U EU IZVJEŠTAJU O NAPRETKU ZA 2011. GODINU

   
  Vijeće za štampu u BiH u Izvještaju Evropske komisije o napretku BiH ka EU

  Sekcija 2.2. Ljudska prava i Zaštita manjina, dio Građanska i politička prava, str. 16


  Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH ka Evropskoj Uniji, od 12.10.2011. godine, donosi pozitivnu ocjenu Vijeća za štampu u BiH u dijelu koji se odnosi na slobodu izvještavanja. U sekciji 2.2. Ljudska prava i Zaštita manjina, na strani 16. naznačeno je:

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini obavlja svoju funkciju i sarađuje sa pravosudnim institucijama. Vijeće je zabilježilo povećanje broja žalbi upućenih od strane građana zbog kršenja Kodeksa za štampu, što ukazuje na povećanje svijesti građana o svojim zakonskim pravima da reaguju na nepravedna i netačna izvještavanja, uključujući i govor mržnje. Ipak, nedostatak finansijskih sredstava i ljudskih resursa i dalje otežava nastojanja Vijeća za štampu u provođenju profesionalnih standarda“.

  Ovo je, ujedno, i jedina pozitivna ocjena iz tog dijela Izvještaja koji govori o stanju medija i medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini.

  Cijeli izvještaj možete pročitati ovdje.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.