Pozitivna ocjena VZŠ u BiH u EU Izvještaju o napretku za 2011. godinu

Štampa

13.10.2011.

POZITIVNA OCJENA VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BIH U EU IZVJEŠTAJU O NAPRETKU ZA 2011. GODINU

 
Vijeće za štampu u BiH u Izvještaju Evropske komisije o napretku BiH ka EU

Sekcija 2.2. Ljudska prava i Zaštita manjina, dio Građanska i politička prava, str. 16


Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH ka Evropskoj Uniji, od 12.10.2011. godine, donosi pozitivnu ocjenu Vijeća za štampu u BiH u dijelu koji se odnosi na slobodu izvještavanja. U sekciji 2.2. Ljudska prava i Zaštita manjina, na strani 16. naznačeno je:

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini obavlja svoju funkciju i sarađuje sa pravosudnim institucijama. Vijeće je zabilježilo povećanje broja žalbi upućenih od strane građana zbog kršenja Kodeksa za štampu, što ukazuje na povećanje svijesti građana o svojim zakonskim pravima da reaguju na nepravedna i netačna izvještavanja, uključujući i govor mržnje. Ipak, nedostatak finansijskih sredstava i ljudskih resursa i dalje otežava nastojanja Vijeća za štampu u provođenju profesionalnih standarda“.

Ovo je, ujedno, i jedina pozitivna ocjena iz tog dijela Izvještaja koji govori o stanju medija i medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini.

Cijeli izvještaj možete pročitati ovdje.