Četvrti sastanak Radne grupe za dopunu Kodeksa za štampu BiH odredbama za on-line medije - Sarajevo, 25. juni 2011.

Štampa

25.06.2011. 

ČETVRTI SASTANAK RADNE GRUPE ZA DOPUNU KODEKSA ZA ŠTAMPU BiH ODREDBAMA ZA ON-LINE MEDIJE  

Finalizirani prijedlozi dopuna Kodeksa za štampu BiH odredbama za on-line medije
Usvojen prijedlog Preporuka za on-line medije po pitanju komentara posjetitelja


Sarajevo, 25.06.2011. godine 

 

Radna grupa za dopunu Kodeksa za štampu odredbama za on-line medije održala je četvrti sastanak u subotu, 25.06.2011. godine u Sarajevu.

Na sastanku su finalizirani prijedlozi dopuna Kodeksa za štampu BiH odredbama za on-line medije. Također, dati su prijedlozi izmjena Kodeksa za štampu BiH na ranije formulacije, posebno po pitanju govora mržnje i definiranja Člana 3 – Huškanje.

Usvojen je i prijedlog Preporuka za on-line medije po pitanju komentara posjetitelja.

Prijedlozi izmjena Kodeksa za štampu BiH bit će upućeni članovima Vijeća za štampu u BiH, štampanim i on-line medijma, te novinarskim udruženjima na komentare i sugestije prije finalnog usvajanja.