Sjednica Žalbene komisije, Sarajevo, 05.11.2011.

Štampa

28.10.2011.


SJEDNICA ŽALBENE KOMISIJE VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BiH

Sarajevo, 05. novembar 2011. godine

 

Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini održat će četrdeset četvrtu (44) sjednicu u subotu, 05. novembra 2011. godine u Sarajevu. Na sjednici će biti razmotrene žalbe građana na pisanje štampanih i on-line medija, primljene u periodu između dvije sjednice.

Od posljednje sjednice Žalbene komisije, održane 01.10.2011. godine u Tesliću, Vijeće za štampu u BiH je primilo ukupno 30 žalbi građana na pisanje štampanih i on-line medija.