Fokus grupa za draft Indikatora za procjenu medijskih sloboda u BiH, Banja Luka, 14-15.04.2011.

Štampa


FOKUS GRUPA

za draft Indikatora za procjenu medijskih sloboda u BiH

Banja Luka, 14-15.04.2011.


Fokus grupa za draft Indikatora za procjenu medijskih sloboda u BiH sastat će se u Banja Luci, 14-15.04.2011. godine, u okviru projekta koji Vijeće za štampu u BiH provodi zajedno sa Udruženjem „BH Novinari“, a uz idejnu i finansijsku podršku Civil Rights Defenders organizacije.

Riječ je provođenju analize na osnovu Indikatora medijskih sloboda datih od Vijeća Europe, s preporukom parlamentima država članica Vijeća Europe da treba svake godine obnavljati sliku medijskih sloboda radi njenog unapređenja. Metoda rada za dobijanje finalne slike je putem analiza medijskih i pravnih sručnjaka (medijska legislativa, regulacija i samoregulacija medija), putem intervjua sa vlasnicima medija i novinarima, političarima, predstavnicima vlada u BiH, te putem nekoliko fokus grupa u BiH, sa učesnicima iz različitih profesionalnih grupa, građanima i predstavnicima NGOa.

Fokus grupi će prisustvovati dvadeset osoba različitih profesija, novinari, političari, sudije, univerzitetski profesori i predstavnici NVO, a bit će urađeno i nekoliko individualnih intervjua.