Prvi sastanak Radne grupe za dopunu Kodeksa za štampu BiH odredbama za on-line medije, Banja Luka, 15.04.2011.

Štampa


PRVI SASTANAK RADNE GRUPE ZA DOPUNU KODEKSA ZA ŠTAMPU BiH ODREDBAMA ZA ON-LINE MEDIJE

Banja Luka, 15.04.2011. godine

 

Radna grupa za dopunu Kodeksa za štampu odredbama za on-line medije održat će prvi sastanak u petak, 15.04.2011. godine u Banja Luci. Na sastanku će biti razmotreni prvi prijedlozi izmjena dijelova Kodeksa za štampu BiH u odnosu na profesionalno izvještavanje on-line medija. Također, bit će razmotreno pitanje sadržaja koje kreiraju sami korisnici.  

Budući da je, od decembra 2010. godine, Vijeće za štampu u BiH uključilo i on-line medije u sistem samoregulacije, evidentna je potreba za dopunom Kodeksa za štampu BiH odredbama koje se tiču izvještavanja on-line medija. Radna gupa sačinjena je od članova Žalbene komisija Vijeća za štampu u BiH, članova Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH i predstavnika on-line medija, a oformljena je na Okruglom stolu za on-line medije „Zaštita Zaštita profesionalnih etičkih standarda u on-line medijima“, održanom u Neumu, od 19. marta 2011. godine.

Održavanje sjednice Radne grupe za dopunu Kodeksa za štampu odredbama za on-line medije bit će omogućeno sredstvima Konrad Adenauer Stiftung, SEE Program.