Drugi sastanak Radne grupe za dopunu Kodeksa za štampu, Banja Luka, 10-11.05.2011.

Štampa


DRUGI SASTANAK RADNE GRUPE ZA DOPUNU KODEKSA ZA ŠTAMPU BiH ODREDBAMA ZA ON-LINE MEDIJE
Konsultacije sa predstavnicima fakulteta novinarstva, građanima, novinarima i političarima

Banja Luka, 10-11. maj 2011. godine

 

Radna grupa za dopunu Kodeksa za štampu odredbama za on-line medije održat će drugi sastanak 10-11. maja 2011. godine u Banja Luci. Sastanku će prisustvovati predstavnici fakulteta novinarstva, građani, novinari i političari, radi konsultacija o neophodnim izmjenama Kodeksa za štampu odredbama za on-line medije.