Treći sastanak Radne grupe za dopunu Kodeksa za štampu BiH, Banja Luka, 27-28.05.2011.

Štampa

 

TREĆI SASTANAK RADNE GRUPE ZA DOPUNU KODEKSA ZA ŠTAMPU BiH ODREDBAMA ZA ON-LINE MEDIJE
Konsultacije sa predstavnicima manjinskih grupa

Banja Luka, 27-28. maj 2011. godine

 

Radna grupa za dopunu Kodeksa za štampu odredbama za on-line medije održat će drugi sastanak 27-28. maja 2011. godine u Banja Luci.

Sastanku će prisustvovati predstavnici manjinskih grupa, radi konsultacija o neophodnim izmjenama Kodeksa za štampu odredbama za on-line medije, u kontekstu pravilnog izvještavanja o ovim grupama.