Radionica za bh. novinare: "Medijsko izvještavanje o antikorupciji" - Konjic, 8-9.12.2011.

Štampa

Radionica i Okrugli sto za bh. novinare

MEDIJSKO IZVJEŠTAVANJE O ANTIKORUPCIJI

četvrtak-petak, 8-9. decembra 2011.
hotel Garden City, Konjic


Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa EUPM, organizira Radionicu i Okrugli sto za novinare i urednike bosanskohercegovačkih štampanih, elektronskih i on-line medija „Medijsko izvještavanje o antikorupciji“, koji će biti održani u Konjicu, hotel Garden City, 8. i 9. decembra 2011.godine.

Cilj  organizatora je pružiti novinarima dodatne informacije o koracima koje je BiH poduzela u borbi protiv korupcije, operativnoj saradnji među agencijama koje se bave sprovođenjem zakona o borbi protiv korupcije, te uspostavljanju regulativnih normi, standarda, institucija i zakonodavstva, u procesu pridruženja BiH Evropskoj Uniji.

Tokom Okruglog stola na temu „Značaj izvještavanja o antikorupciji za razvoj društva i demokratiju“,  lokalni i inostrani stručnjaci za borbu protiv korupcije, razmijenit će iskustva i dati primjere iz prakse o važnosti informisanja javnosti o korupciji i izazovima sa kojima se novinari susreću izvještavajući o ovim temama.

Učesnici Radionice i Okruglog stola biti će novinari i urednici iz BiH, kao i istaknuti međunarodni i domaći stručnjaci iz EUPM misije u BiH, EU delegacije u BiH, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Ministarstva sigurnosti BiH, Slovenačke ambasade u Sarajevu, Svjetske banke u BiH, Centra za istraživačko novinarstvo i Direkcije za evropske intergracije BiH.