Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Treći sastanak Radne grupe za dopunu Kodeksa za štampu BiH - Banja Luka, 27-28. maj 2011.

  28.05.2011.


  TREĆI SASTANAK RADNE GRUPE ZA DOPUNU KODEKSA ZA ŠTAMPU BiH ODREDBAMA ZA ON-LINE MEDIJE
  Konsultacije sa predstavnicima manjinskih grupa

  Banja Luka, 27-28. maj 2011. godine

   

  Radna grupa za dopunu Kodeksa za štampu odredbama za on-line medije održala je treći sastanak 27-28. maja 2011. godine u Banja Luci.

  Sastanku su prisustvovali predstavnici manjinskih grupa iz Bosne i Hercegovine, koji su zajedno sa članovima Radne grupe razgovarali o potrebi izmjene Kodeksa za štampu odredbama za on-line medije, u kontekstu Člana 4- Diskriminacija i Člana 4a – Ravnopravnost spolova i poštivanje osobenosti.

  Na osnovu zaključaka sa sastanka, bit će izvršene izmjene odredbi Kodeksa za štampu BiH koje se tiču izvještavanja o manjinskim grupama, te upućene dalje na komentare i sugestije predstavnicima štampanih i on-line medija i članovima Vijeća za štampu u BiH, prije finalnog usvajanja.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.