Treći sastanak Radne grupe za dopunu Kodeksa za štampu BiH - Banja Luka, 27-28. maj 2011.

Štampa

28.05.2011.


TREĆI SASTANAK RADNE GRUPE ZA DOPUNU KODEKSA ZA ŠTAMPU BiH ODREDBAMA ZA ON-LINE MEDIJE
Konsultacije sa predstavnicima manjinskih grupa

Banja Luka, 27-28. maj 2011. godine

 

Radna grupa za dopunu Kodeksa za štampu odredbama za on-line medije održala je treći sastanak 27-28. maja 2011. godine u Banja Luci.

Sastanku su prisustvovali predstavnici manjinskih grupa iz Bosne i Hercegovine, koji su zajedno sa članovima Radne grupe razgovarali o potrebi izmjene Kodeksa za štampu odredbama za on-line medije, u kontekstu Člana 4- Diskriminacija i Člana 4a – Ravnopravnost spolova i poštivanje osobenosti.

Na osnovu zaključaka sa sastanka, bit će izvršene izmjene odredbi Kodeksa za štampu BiH koje se tiču izvještavanja o manjinskim grupama, te upućene dalje na komentare i sugestije predstavnicima štampanih i on-line medija i članovima Vijeća za štampu u BiH, prije finalnog usvajanja.