Indikatori za procjenu medijskih sloboda u zemljama članicama Vijeća Europe

Štampa

Vijeće za štampu u BiH realizira projekat

INDIKATORI ZA PROCJENU MEDIJSKIH SLOBODA U ZEMLJAMA ČLANICAMA VIJEĆA EUROPE

 

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, uz idejnu i finansijsku podršku Civil Rights Defenders CRD i u saradnji sa Udruženjem "BH Novinari", radi na realizaciji aktivnosti za draft Indikatora za procjenu medijskih sloboda u BiH.

Ova se analiza radi po Indikatorima datim od Vijeća Europe, s preporukom parlamentima država članica Vijeća Europe da treba svake godine obnavljati sliku medijskih sloboda radi njenog unapređenja. Metoda rada za dobijanje finalne slike je putem analiza medijskih i pravnih sručnjaka (medijska legislativa, regulacija i samoregulacija medija), putem intervjua sa vlasnicima medija i novinarima, političarima, predstavnicima vlada u BiH, te putem nekoliko fokus grupa u BiH, sa učesnicima iz različitih profesionalnih grupa, građanima i predstavnicima NGOa.