Održan Treći seminar za studente prava iz BiH - Sarajevo, 03. i 04. novembar 2011.godine

Štampa

04.11.2011.

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini realiziralo

Treći Seminar za studente prava iz BiH

PRAVOSUĐE I MEDIJI – RAD U INTERESU JAVNOSTI

Sarajevo, 03. i 04. novembar 2011.


Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini organiziralo je, po treći put, Seminar za studente prava iz cijele Bosne i Hercegovine, na temu „Pravosuđe i mediji – rad u interesu javnosti“.  Seminar je održan u Sarajevu, 03. i 04. novembra 2011. godine, a polaznici seminara su bili šezdeset studenata
 sa pravnih fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Banja Luci i Bihaću, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i  Sveučilišta u Mostaru.

Studenti prava iz cijele BiH imali su priliku upoznati se sa osnovnim principima medijske regulacije i samoregulacije, te relevantnim zakonima koji se odnose na medije. Teme o kojima se govorilo na Seminaru su medijacija prije sudskog postupka,  praktična  primjena Zakona o zaštiti od klevete, zaštita tajnih podataka u odnosu na Zakon o slobodi pristupa informacijama i Krivični zakon u BiH, Član 10 Europske  konvencije o ljudskim pravima i slobodama i Preporuke Vijeća Europe o slobodi govora i slobodi medijskog izvještavanja.  Namjera organizatora bila je ukazati na nastojanja pravosuđa i medija ka ostvarenju prava na informisanje, kako iz ugla novinarske, tako i pravničke profesije, u smislu javnog interesa koji je osnova rada obje profesije.

Kroz predavanja istaknutih stručnjaka, studenti su stekli dodatna znanja o odnosu medija i pravosuđa.  Također, imali su priliku dati svoj doprinos kroz aktivnu diskusiju o aktuelnim temama. S obzirom na činjenicu da je Vijeće za štampu u BiH, od decembra 2010. godine, proširilo mandat i na on-line medije, važan dio edukacije odnosio se i na news portale i nove segmente izvještavanja koje ovi mediji nose.

Predavači su bili gđa Ljiljana Zurovac, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, gđa Borka Rudić, novinarka i generalna tajnica Udruženja „BH novinari“, gđa Asja Rokša – Zubčević, rukovodilac Sektora za audiovizuelne usluge i međunarodnu saradnju  u emitiranju u Regulatornoj agenciji za komunikacije, g. Mehmed Halilović, dipl. pravnik i medijski expert  te  gđa Nada Arsenić, sutkinja Okružnog suda u Doboju i članica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH.


Učesnicima su, na kraju Seminara, podjeljeni Certifikati za aktivno učešće i rad tokom realizacije programa. 

Održavanje i ovog Trećeg seminara, kao i predhodna dva, omogućila je Ambasada Njemačke u Sarajevu, kroz sredstva Pakta stabilnosti Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, koja već četvrtu godinu zaredom podržava rad i aktivnosti Vijeća za štampu u BiH.