Konferencija o borbi protiv govora mržnje u JIE, Sarajevo, 17-18.11.2011.

Štampa

Konferencija

ŽIVJETI ZAJEDNO

Konferencija o borbi protiv govora mržnje u Jugoistočnoj Evropi

Sarajevo, 17-18. novembra 2011.

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Udruženjem „BH Novinari“ i u partnerstvu sa Vijećem Evrope, organizira Regionalnu konferenciju o borbi protiv govora mržnje u Jugoistočnoj Evropi „Živjeti zajedno“. Konferencija će biti održana u Sarajevu, 17. i 18. novembra 2011. godine.

Namjera organizatora jeste govoriti o različitim temama vezanim za govor mržnje, kao što su koncept govora mržnje, standardi Vijeća Europe za promociju tolerantne kulture i borbe protiv govora mržnje, državna regulativa i praksa, uloga samoregulacije u borbi protiv govora mržnje, govor mržnje na internetu, aktuelni izazovi i sl.

Glavni ciljevi konferencije su podizanje svijesti o ovom zabrinjavajućem fenomenu govora mržnje u medijima kao i o relevantnim standardima Vijeća Evrope, omogućavanje razmjene iskustava među glavnim akterima i, u konačnici, borba protiv govora mržnje.

Učesnici su iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Belgije, Hrvatske, Finske, Crne Gore, Makedonije, Rumunije i Srbije.

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstvo pravde Republike Srpske su potvrdili učešće i podršku konferenciji. Ministar pravde Bosne i Hercegovine bi trebao otvoriti konferenciju.

Takođe, Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine će podržati aktivnosti.

Program Konferencije