Odluka Urgentne Žalbene komisije po tekstu objavljenom u magazinu "SAFF" - Sarajevo, 28. oktobar 2011.

Štampa

Broj: 514-02/11
Datum: Sarajevo, 11.11.2011.

Urgentna Žalbena komisija

Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
po žalbi građana donosi

ODLUKU

na tekst „U Sarajevu promovirani magistri pederizma: 44 eksperta za razvrat“ objavljen u magazinu „Saff“ 28.10.2011.

Žalba se prihvata

Drastično kršenje etičkih profesionalnih standarda.

Prekršen Član 1, stav 3 - Opšte odredbe, Pristojnost
Prekršen Član 1, stav 4 - Opšte odredbe, Poštivanje ljudskih prava

Prekršen Član 3, stav 1 - Huškanje

Prekršen Član 4 – Diskriminacija

Prekršen Član 4a – Ravnopravnost spolova i poštivanje osobenosti

Prekršen Član 5, stav 1 – Tačnost i fer izvještavanje
Kodeksa za štampu BiH

Kršenjem Člana 1, stav 3, Opšte odredbe, Pristojnost, prekršena je obaveza po kojoj se mediji imaju „pridržavati opšteprihvaćenih društvenih standarda pristojnosti i poštivanja etničke, kulturen i religijske raznolikosti BiH“.

Kršenjem Člana 1, stav 4, Opšte odredbe, prekršena je profesionalna obaveza po kojoj se štampani mediji imaju „pridržavati standarda ljudskih prava definisanih u međunarodnim i bosansko-hercegovačkim aktima o ljudskim pravima“.

Kršenjem Člana 3, stav 1, Huškanje, nije ispoštovana obaveza po kojoj novinari „u svakom trenutku“ treba da budu svjesni „opasnosti koja se javlja kada mediji namjerno ili nehotice podstiču diskriminaciju i netoleranciju“.

Kršenjem Člana 4, Diskriminacija, koji propisuje da „novine i periodična izdanja moraju izbjeći prejudicirane i uvredljive aluzije na nečiju etničku grupu, nacionalnost, rasu, religiju, pol, seksualnu opredjeljenost, fizičku ili mentalnu onesposobljenost“, napravljena je urednička pogreška diskriminiranja osoba prema njihovoj sexualnoj opredjeljenosti.

Kršenjem Člana 4a, Ravnopravnost spolova i poštivanje osobenosti, napravljena je profesionalna greška diskriminiranjem osoba prema njihovoj sexualnoj opredjeljenosti i poštivanju ličnih sloboda pojedinaca i osobnosti.

Kršenjem Člana 5, stav 1, Tačnost i fer izvještavanje, prekršen je osnov novinarske profesije da izdanja „neće objavljivati netačne, krivonavodeće materijale..“.

Vijeće za štampu u BiH je zaprimilo pismene žalbe g. Brune Lovrića, gđe Emine Bečić, g. Mirze N., kao i brojne telefonske reakcije građana i akademske zajednice iz BiH na članak „U Sarajevu promovirani magistri pederizma: 44 eksperta za razvrat“, koji je objavljen 28.10.2011. godine u magazinu „Saff“.

Žalbe su se odnosile na način informiranja magazina „Saff“ o promociji magistara Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. U tekstu je, između ostalog, objavljeno da su „promovirana 44 magistra/ice druge generacije magistarskog programa Gender/Rodne studije (studije koje izučavaju historijat pederizma i zalažu se za istopolne brakove i usvajanje djece od strane pedera i pederica/lezbejki... U Sarajevu su tako magistarsko zvanje stekla 44 eksperta za pederluk, pa možemo zamisliti koliko njih 44 treba da proizvedu diplomiranih pederista, koji će postati armija za preodgajanje našeg prirodnog poretka i tradicije“.

U reakcijama građana je naznačeno da je ovakav način izvještavanja „huškački“ i da „promovira netoleranciju i homofobiju“. Također da se u njemu „iskrivljuje pojam rodne studije i vrijeđaju studenti koji su, nakon višegodišnjeg mukotrpnog rada, stekli zvanje magistra“. Također se ističe da ovaj tekst „podstiče mržnja i nasilje, ne samo prema homoseksualcima, nego i prema uglednim obrazovnim institucijama, kao što je Univerzitet u Sarajevu“.

Na upit Vijeća za štampu o sadržaju teksta i žalbama građana, urednik magazina „Saff“, g. Semir Imamović, je, između ostalog rekao: „Ni jednim slovom nismo pozvali na nasilje protiv bilo koga pa ni protiv Univerziteta u Sarajevu niti smo širili mržnju protiv homoseksualaca. Mi smo samo, novinarski prihvatljivim jezikom, izrazili svoje mišljenje o jednoj od strana Rodnih studija. Naravno da je istina da se na Rodnim studijama izučava homoseksualizam... Homoseksualizam kao rodni i seksualni identitet se na Rodnim studijama izučava i to u smislu da se takvi rodni identiteti trebaju promovirati kao rodna jednakopravnost unutar svojih zajednica... Zato smo mi svojim novinarskim jezikom izrazili mišljenje da su magistri Rodnih studija eksperti za pederizam”.

Urgentna Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini je razmotrila žalbe građana, objavljeni tekst i odgovor urednika Imamovića i zaključila da je u navodima iz teksta i kvalifikacijama „44 magistra za razvrat“, „magistri pederizma“, „eksperti za pederluk“ i „diplomirani pederisti“, drastično prekršen Kodeks za štampu BiH, Član 1, Opšte odredbe, Član 3, stav 1, Huškanje, Član 4, Diskriminacija, Član 4a, Ravnopravnost spolova i poštivanje osobenosti, Član 5, Tačnost i fer izvještavanje.

Članovi/ce Urgentne Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; prof.dr. Nada Ler-Sofronić; sutkinja Nada Arsenić, i novinar Faruk Borić.

Predsjedavajući Urgentne Žalbene komisije

prof.dr. Miodrag Živanović