Sjednica Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH, Sarajevo, 22.12.2011.

Štampa


SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BIH

Sarajevo, četvrtak, 22.12.2011. godine

Dvadeseta sjednica Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH bit će održana u četvrtak, 22.12.2011. godine, u Sarajevu. Na sjednici će biti razmotren Izvještaj o aktivnostima Vijeća za štampu u BiH za period septembar – decembar 2011. godine, te finansijski izvještaj za ovaj period. Također, bit će utvrđen i plan aktivnosti za početak 2012. godine.