Thomson Reuters edukativni program za novinare "Business News and Tracking Down Corruption", Sarajevo 23-27.januar 2012.

Štampa

27.12.2011.

 

Poziv za Thomson Reuters edukativni program za novinare "Business News and Tracking Down Corruption" koji će se održati u Sarajevu u periodu od 23-27.januara 2012 godine.