Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Održan Četvrti Seminar za sudije Općinskih/Osnovnih sudova u BiH - Neum, 28-30.10.2009.

  Treci_seminar_za_sudije_Osnovnih_i_Opcinskih_sudova_u_BiH

  28.10.2009.

  ČETVRTI SEMINAR ZA SUDIJE OPĆINSKIH/OSNOVNIH SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

  Neum, 28-30.10.2009. godine  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini realiziralo je 4. Seminar za sudije Općinskih/Osnovnih sudova iz Bosne i Hercegovine o unaprjeđenju praktične primjene Zakona o zaštiti od klevete u BiH. Seminar je održan u periodu od 28. do 30. oktobra 2009. godine u Neumu, a pored sudija prvostepenih sudova iz cijele Bosne i Hercegovine, učešće su uzeli i novinari i urednici štampanih medija iz BiH.

  Cilj ovoga, četvrtog po redu Seminara koji je Vijeće za štampu u BiH organiziralo za sudije Općinskih/Osnovnih sudova iz BiH, bio je razmjena iskustava i dijalog između novinara i sudija o praktičnoj primjeni Zakona o zaštiti od klevete u BiH, posebno u kontekstu predstojećih izbora u 2010. godini, kada je priliv tužbi na medije u porastu.

  Imajući u vidu medijacijsku ulogu Vijeća za štampu u BiH, naznačena je bitna uloga ovog samoregulacijskog tijela u predizbornom periodu, kroz mogućnost ulaganja prigovora na pisanje štampe, kako bi se smanjio broj tužbi na medije koje sudovi razmatraju po osnovu Zakona o zaštiti od klevete.

  Međusobno razumijevanje i uvažavanje, te educiranje o bitnim segmentima obje profesije, bitno je jednako i za novinare i za sudije. Namjera Vijeća za štampu u BiH tokom ovog, ali i ostalih seminara, bila je, između ostalog, približiti sudijama rad novinara i upoznati ih sa profesionalnim novinarskim standardima kroz poznavanje Kodeksa za štampu BiH i principa slobode izvještavanja i slobode govora, zagarantiranim Članom 10 Europske povelje o ljudskim pravima, Deklaracijom o slobodi političke debate u medijima Komiteta ministara Vijeća Europe, Smjernicama Odbora Vijeća ministara Europe o zaštiti slobode izražavanja i informacija u kriznim situacijama i Deklaracijom Vijeća ministara Europe o zaštiti i promociji istraživačkog novinarstva, kako bi što pravičnije donosili presude po tužbama o kleveti.

  Izuzetno zadovoljni korisnošću edukacije i znanja koje im je pruženo na seminaru, sudije su na kraju, kao zaključak ovoga četvrtog susreta, dali prijedlog da se pokrene incijativa kod Visokog sudskog i tužilačkog Vijeća BiH da se seminari koje organizira Vijeće za štampu u BiH za sudije iz BiH uvrste u obavezni edukacijski program koji sudije moraju proći tokom godine.

  Učesnici na ovome seminaru bili su sudije i sutkinje iz Mostara, Sarajeva, Teslića, Gračanice, Cazina, Bihaća, Gradiške, Goražda i Tuzle, te novinari dnevnih listova „Večernji list BiH“, „Oslobođenje“, „Glas Srpske“ i magazina „Hercegovačke novine“, kao i zamjenik federalnog Ombudsmana za medije u BiH.

  Seminar je održan uz finansijsku pomoć Njemačke ambasade u BiH, NED–National Endowement for Democracy i organizacije Civil Rights Defenders.


  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.