Sjednica Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH, Sarajevo, 14.03.2012.

Štampa
SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BIH

Sarajevo, srjeda, 14.03.2012. godine

Dvadeset prva sjednica Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH bit će održana u srijedu, 14.03.2012. godine, u Sarajevu.