Radionica i okrugli sto: “Medijsko izvještavanje o politici i radu policije u BiH”, Konjic, 19-20.04.2012

Štampa

SEMINAR

"MEDIJSKO IZVJEŠTAVANJE O POLITICI I RADU POLICIJE U BIH"

Konjic, 19 – 20. aprila 2012. godine

Vijeće za štampu u saradnji sa EUPM-om organizira Seminar za bh. novinare o izvještavanju o politici i radu policije u BiH koji će biti održan u Konjicu od 19 - 20. aprila 2012. godine.

Učesnici će biti strani i domaći stručnjaci iz oblasti politike, policije, sigurnosti, komunikacija i pravosuđa, te parlamentarni predstavnici i predavači sa fakulteta.

Posebna pažnja seminara će biti usmjerena na teme: „Principi i koncepti rada policije u demokratskom društvu - međunarodni standardi, javna debata, vladavina zakona, proces rada policije, sistem nadzora i ljudska prava“, „Građanski nadzor policijskih službi na nivou BiH - Uvod u rad bh. parlamentarnog komiteta za odbor šefova policijskih agencija“ i „EUPM misija u BiH: Uspostavljanje vladavine zakona i sektora za sprovođenja zakona - budući izgledi i izazovi“.