Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Odluka Vijeća za štampu - magazin "Prst", 07.06.2002.

  07.06.2002.
   
   
   
  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - ODLUKA VIJEĆA ZA ŠTAMPU U SLUČAJU ŽALBE NA PISANJE «PRSTA»

  Radi potpune informiranosti javnosti, saopštenje prenosi kompletan tekst odluke.

   

  Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine je primajući žalbu od novinara gđe. Nihade Jablić, g. Miloša Aprilskog, pojedinačnih redakcija i novinskih udruženja na teritoriji Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 07. 06. 2002. u Mostaru, posebno razmatralo žalbe na pisanje «Prsta» - «Prvi zavisni srpski tabloid». Vijeće za štampu, zbog po svemu sudeći netačnih podataka iz impresuma, nije bilo u situaciji da kontaktira redakciju «Prsta». Vijeće za štampu je na nivou njemu dostupnih informacija saznalo da se ovaj tabloid piše i štampa izvan teritorije Bosne i Hercegovine. Ipak, uvažavajući činjenicu da se magazin distribuira na teritoriji Bosne i Hercegovine, te potvrđujući da je BiH jedina zemlja u regionu koja ima sistem dobrovoljne samoregulacije pisanih medija, zbog čega se očekuje primjena i poštovanje zajednički definiranih standarda unutar Kodeksa za štampu, Vijeće za štampu BiH želi da podnosiocima žalbe i javnosti skrene pažnju na slijedeća, utvrđena kršenja Kodeksa za štampu u ovom tabloidu:

  Član 1. (Opće odredbe): «Novinari i njihove publikacije imaju obavezu da prema javnosti održe visoke etičke standarde u bilo kojem trenutku i pod bilo kakvim okolnostima...štampa BiH će se pridržavati općeprihvaćenih društvenih standarda pristojnositi i poštivanja etničke, kulturne i religijske raznolikosti Bosne i Hercegovine.»

  Vijeće za štampu BiH je ustanovilo da tekstovi objavljeni u «Prstu» ne odgovaraju obavezi prema javnosti za zadržavanjem visokih etičkih standarda.

  Član 2. - Urednička odgovornost: «Najvažnija odgovornost novinara urednika je da osigura da cijeli njihov rad bude usmjeren ka poštivanju istine kao i prava javnosti da zna istinu. Novinari će u svakom trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja. Plagijati, falsificiranje, namjerno prikrivanje važnih činjenica, primanje mita ili usluga koje bi uticale na rad izvještača ili urednika, najteži su moralni prekršaji ove profesije.»

  Uvažavajući pisane izjave podnosioca žalbi da nikada nisu bili autori teksta ispod kojeg su potpisani, Vijeće za štampu smatra da su takvi pokušaji falsificiranja veoma zabrinjavajući i da predstavljaju teško kršenje Kodeksa.

  Član 3. - Huškanje: «Štampa će u svakom trenutku biti svjesna opasnosti kada mediji namjerno ili nehotice, podstiču diskriminaciju ili netoleranciju. Imajući u vidu takvu opasnost, štampa će dati sve od sebe kako ne bi huškala ili podsticala mržnju ili nejednakost na osnovu etničke pripadnosti, nacionalnosti, rase, religije, spola, seksualne orijentacije ili bilo koje fizičke ili mentalne bolesti ili onesposobljenosti.» Vijeće za štampu BiH smatra da jezik i ton članaka «Prsta» imaju jasne elemente diskriminacije i netolerancije. Kršenje člana 3. (Huškanje) se u bilo kojim okolnostima može smatrati apsolutno najtežom povredom etičkog standarda ali i formom koja može imati dalekosežne posljedice.

  Član 4. - Diskriminacija: «Novine i periodična izdanja moraju izbjeći prejudicirane i uvredljive aluzije na nečiju etničku grupu, nacionalnost, rasu, religiju, spol, seksualnu opredijeljenost, fizičku ili mentalnu bolest ili onesposobljenost.» Vijeće za štampu BiH je ustanovilo da «Prst» ni na kakav način ne želi izbjeći ni prejudiciranje ni uvredljive aluzije na sve elemente koji su obuhvaćeni ovim članom.

  Član 5. - Tačnost i fer izvještavanje: «Novine i periodična izdanja će se dobro potruditi da ne štampaju netačne, krivonavodeće i iskrivljene materijale u vidu slika, tekstova ili drugih materijala. Slike i dokumenti ne smiju biti falsifikovani ili korišteni na krivonavodeći način, niti izdanja smiju prikrivati ili zadržavati bilo kakve važne informacije čije bi obznanjivanje moglo materijalno uticati na razumijevanje publike i tumačenje objavljenog izvještaja.» Vijeće za štampu BiH nije pronašlo dokaze koji mogu potvrditi da se «Prst» trudi da osigura tačno i fer izvještavanje.

  Član 6. - Komentar, pretpostavka i činjenica: «Novine i periodična izdanja, iako slobodni da izraze svoja gledišta, moraju napraviti jasnu razliku između komentara, pretpostavke i činjenice.» Vijeće za štampu BiH nije uspjelo da utvrdi jasno razlikovanje komentara, pretpostavki i činjenica.

  Član 8. - Krivo predstavljanje: «Krivo predstavljanje nečijeg identiteta ili namjera, ili korištenje mahinacija da se dođe do informacija za objavljivanje, neetički je osim u ekstremnim okolnostima i u zakonitoj formi, kada bi objavljivanje informacije dobijene na takav način jasno služilo javnom interesu.»

  Vijeće za štampu BiH na osnovu pisane tvrdnje gospode Jablić i Aprilski smatra apsolutno neetičkim spremnost «Prsta» da zloupotrebljava identitete drugih radi potpisivanja tekstova.

  Član 16. - Žalbe: «Svako izdanje svake publikacije će na prigodnom mjestu sadržati ime, adresu, telefon i, ukoliko je moguće, broj faksa ili internet/e-mail adresu odgovornog izdavača i urednika kojima mogu biti upućene žalbe i prigovori.»

  S obzirom na nemogućnost kontaktiranja redakcije «Prsta» smatramo kršenje ovog člana veoma ozbiljnim.

  Član 7. - Mogućnost odgovora: «Pravo na odgovor će se proširiti na relevantne osobe ukoliko publikacija koja je u pitanju odluči da takav korak doprinosi tačnosti i nepristrasnosti. Ukoliko je ikako moguće, biće stavljena na raspolaganje mogućnost neposrednog odgovora u istom izdanju publikacije u kojem je i optužba.»

  Zbog kršenja člana 16. automatski se krši član 7. čime se uskraćuje bilo kakva komunikacija i mogućnost ispravke namjernih ili nenamjernih grešaka.

  Vijeće za štampu posjeduje pismene izjave gđe. Jablić i g. Aprilskog da su njihovi potpisi falsificirani što podliježe kažnjavanju po Krivičnom zakoniku. Vijeće za štampu ima indicije da vlasnik magazina vrši nezakonitu naplatu i isplatu što je kažnjivo po članu 369. Krivičnog zakona. Vijeće za štampu se slaže da većina tekstova izaziva nacionlnu, vjersku mržnju, razdor i netrpeljivost što je kažnjivo po članu 150. Krivičnog zakona.

  Kako je Vijeće za štampu samoregulatorna agencija štampanih medija i nema mogućnost i želju za kažnjavanjem bilo koje strane u sporu, ipak smo dužni po važećim zakonima da javnost i relevantne sudske institucije obavjestimo o kršenjima pozitivnih zakona, obzirom da je i samo neprijavljivanje krivičnih djela, krivično djelo.

  Dostavljeno:

  • Mediji u BiH • Republičko javno tužilaštvo RS • Info biro Vlade RS • OHR- Odjel za medije • Ured ombusmana za medije

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.