G. Leo Pločkinić - portal dosije.ba, 30.07.2013.

Štampa

Broj: 332-02/13
Datum: 27.09.2013.

ODLUKA
Žalbene komisije Vijeća za tisak u Bosni i Hercegovini

po žalbi g. Lea Pločkinića na tekst

„Leo Pločkinić zapalio bolnicu u Bihaću?“

objavljen 30.07.2013. godine na portalu dosije.ba

 

ŽALBA NIJE PRIHVAĆENA

budući da je pokrenut postupak pred pravosudnim organima

Vijeću za tisak u BiH obratio se  g. Leo Pločkinić, povodom teksta „Leo Pločkinić zapalio bolnicu u Bihaću?“, objavljenog 30.07.2013. godine na portalu dosije.ba. 

Žalbena komisija konstatuje, imajući u vidu da je već podnesena tužba za klevetu povodom predmetnog teksta, da Vijeće za tisak u BiH, kao medijsko samoregulacijsko tijelo za medijaciju, ne odlučuje o slučajevima kada je podnosilac žalbe već pokrenuo postupak pred pravosudnim organima

 

Prigovor g. Pločkinića se odnosi na tekst u kome se navodi: „I ptice na grani znaju da iza ove grupe i sličnih aktivnosti stoji Leo Pločkinić, predsjednik organizacije 'Croatia Libertas' koja je poznata po tome što zagovara mržnju prema svemu što nije hrvatsko. Da li će nadležni policijski organi konačno privesti ovog ustaškog teroristu, ostaje nam da vidimo“.

Na pitanje Vijeća za tisak u BiH da li se obraćao portalu dosije.ba za objavu ispravke pogrešnih navoda/demantija, žalbenik navodi: “Naslov i sadržaj teksta koji je predmet samo ove pritužbe je toliko degutantan i bolestan da ja tu nemam što demantirati  kao normalna osoba već jedino podići tužbu za klevetu što sam i učinio posredstvom svoga odvjetnika, jer se materija članka odnosi na mene osobno”. 

 Žalbena komisija Vijeća za tisak u BiH, na sjednici održanoj 27.09.2013. godine, razmotrila je tekst “Leo Pločkinić zapalio bolnicu u Bihaću?” od 30.07.2013. godine i prigovor g. Pločkinića. Imajući u vidu da je već podnesena tužba za klevetu povodom predmetnog teksta, Žalbena komisija podsjeća da Vijeće za tisak, kao medijsko samoregulacijsko tijelo za medijaciju, ne odlučuje o slučajevima kada je podnosilac žalbe već pokrenuo postupak pred pravosudnim organima. 

Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; advokatica Nada Dalipagić; doc.dr Enes Osmančević; urednik Fuad Kovačević; novinar Faruk Borić i novinar Milan Šutalo.

 

 

Predsjedavatelj Žalbene komisije

                                                                                                                                                                                                              

prof.dr Miodrag Živanović