G.Mehmed Mujić - portal Dosije.ba, 01.10.2011.

Štampa

Broj:443- 02/11
Datum: Teslić, 01.10.2011.

 

ODLUKA

Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

 

po žalbi g. Mehmeda Mujića, vijećnika Općinskog vijeća Tuzla,
na tekst objavljen na portalu Dosije.ba 14.07.2011.

 

Žalba nije prihvaćena
Ispoštovan Član 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu BiH

 

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je konstatirala da je Demanti žalbenika, posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, objavljen 19.09.2011. godine pod naslovom „Demant: Nalogodavci kao proizvod paranoje?“, čime je ispoštovan Član 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu BiH. Komisija nije razmatrala eventualne druge povrede Kodeksa za štampu BiH jer je žalba podnijeta neblagovremeno, tj. nakon isteka žalbenog roka od mjesec dana, koji je predviđen žalbenom procedurom ovog samoregulacijskog tijela.


Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije prihvatila žalbu g. Mehmeda Mujića, vijećnika Općinskog vijeća Tuzla, koja se odnosila na tekst „Da li su SDP-ove ikebane u sukobu interesa?“ objavljen 14.07.2011. godine na portalu Dosije.ba.

U tekstu je, između ostalog, navedeno da je „Mehmed Mujić, vijećnik SDP-a u Općinskom vijeću Tuzla, inače poznati jurišnik u odbrani fontanologa, koi reaguje na dugme, angažovan i u Vladi TK kao referent za romska pitanja u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. Obzirom da se radi o drugoj funkciji, koja mu na raspolaganje daje čak i potpisivanje finansijskih ugovora, pitamo se – da li je ovdje riječ o tipičnom sukobu interesa?“

Demanti g. Mujića, upućen 22.08.2011. godine redakciji portala Dosije.ba i Vijeću za štampu u BiH, objavljen je posredovanjem Vijeća za štampu u BiH u cijelosti na ovom portalu 19.09.2011. godine pod naslovom „Demant: Nalogodavci kao proizvod paranoje?“.

U odgovoru g. Mujić navodi: „Vijećnik sam iz reda nacionalnih manjina u OVT. Nisam, niti mogu biti u sukobu interesa. Zaposlenik sam Osnovne škole 'Kiseljak' koja mi je poslodavac. Dakle, ja Mehmed Mujić nisam državni službenik, u smislu člana 19. stav 1. tačka c) Zakona o državnoj službi... Osim toga, nisam ni namještenik odnosno ne radim u Kantonalnom ministarstvu kako se netačno tvrdi u spornom članku... Sumnjam da je navedene dezinformacije plasirao nalogodavac autora članka, koji radi u odvjetničkom uredu sa dugogodišnjim profesionalnim iskustvom i pretpostavljamo svjestan posljedica iznošenja ili prenošenja neistina. Nalogodavcu je poznato, da je za proceduru utvrđivanja postojanja sukoba interesa nadležna Centralna izborna komisija/Središnje izborno povjerenstvo BiH, a CIK nije donio nikakvu odluku u tom smislu“.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je razmotrila žalbu i konstatirala da je Demanti žalbenika objavljen u skladu da Članom 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu BiH. Komisija nije razmatrala eventualne druge povrede Kodeksa za štampu BiH jer je žalba podnijeta neblagovremeno, tj. nakon isteka žalbenog roka od mjesec dana, koji je predviđen žalbenom procedurom ovog samoregulacijskog tijela. Tekst je objavljen 14.07.2011. godine, dok je demanti uredništvu portala Dosije.ba i Vijeću za štampu u BiH upućen 22.08.2011. godine, što je izvan žalbenog roka od mjesec dana predviđenog žalbenom procedurom Vijeća za štampu u BiH.

 
 

Napomena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je prihvatila izuzeće dr.sc. Enesa Osmančevića, člana Žalbene komisije, iz odlučivanja o predmetima koji se odnose na načelnika i vijećnike Općine Tuzla i portal Dosije.ba.

 

Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; novinar Fuad Kovačević; advokatica Nada Dalipagić; novinar Milan Šutalo i novinar Faruk Borić.

 

Predsjedavajući Žalbene komisije

 

prof.dr. Miodrag Živanović