Gender Centar Vlade Republike Srpske: direktorica gospođa Spomenka Krunić - dnevni list "Nezavisne novine", 11.04.2010.

Štampa

23.04.2010.


GENDER CENTAR VLADE REPUBLIKE SRPSKE: DIREKTORICA GOSPOĐA SPOMENKA KRUNIĆ - dnevni list "NEZAVISNE NOVINE"

 

ŽALBENIK:

Gender Centar Vlade Republike Srpske: direktorica gospođa Spomenka Krunić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

dnevni list "Nezavisne novine"

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

tekst  "I za rođendan bez drugara“

DATUM OBJAVE:

11.04.2010.

Vijeću za štampu upućen je prigovor povodom otkrivanja identiteta djevojčice, žrtve seksualnog zlostavljanja.

ISHOD:
Žalba prihvaćena: Žalbena komisija ističe pozitivnu namjeru lista u objavi potresnog članka o životu maloljetne žrtve seksualnog nasilja, ali naglašava neophodnost senzibilnog pristupa ovako osjetljivim temama, kao što je propisano u Članu 11 Kodeksa za štampu – Zaštita djece i maloljetnika.