Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH - dnevni list "Nezavisne novine", 16.03.2012.

  16.03.2012.

  ŽALBENA KOMISIJA VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BiH - dnevni list "NEZAVISNE NOVINE"

  ŽALBENIK:

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  dnevni list "Nezavisne novine"

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  tekst „Kćerkama pucao u glavu, pa se ubio“,

  DATUM OBJAVE:

  16.03.2012


  Reagiranje Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH povodom načina izvještavanja o slučaju porodične tragedije u tekstu „Kćerkama pucao u glavu, pa se ubio“, objavljenom 16.03.2012. godine u dnevnom listu "Nezavisne novine".
  ISHOD:

  Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila je kršenje Člana 9 - Privatnost i Člana 11 - Poštivanje djece i maloljetnika, Kodeksa za štampu BiH. Odluka Žalbene komisije

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.