Šarena LGBTIQ mreža BiH - magazin "SAFF", 10.05.2012.

Štampa

10.05.2012.

ŠARENA LGBTIQ  MREŽA BIH - magazin "SAFF"


ŽALBENIK:

Koordinaciono tijelo Šarene LGBTIQ mreže BiH

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

magazin „SAFF“

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

AIDS je ustvari GIRD – Gay related immune deficiency ili homoseksulano uslovljen nedostatak imuniteta“

DATUM OBJAVE TEKSTA:

04.05.2012.

Vijeću za štampu u BiH upućeno reagiranje povodom navoda iz teksta AIDS je ustvari GIRD – Gay related immune deficiency ili homoseksulano uslovljen nedostatak imuniteta“, objavljenog 04.05.2012. godine u magazinu "Saff".

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 2 – Urednička odgovornost, Člana 4 – Diskrimincija, Člana 4a – Ravnopravnost polova i poštivanje osobenosti, Člana 5 – Tačnost i fer izvještavanje i Člana 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije