Žalba građanina - magazin "Saff", 12.12.2012. godine

Štampa

12.12.2012.

ŽALBA GRAĐANINA - magazin "SAFF"


ŽALBENIK:

Građanin

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

magazin „SAFF“

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Nema bosanstva bez Bošnjaka"

DATUM OBJAVE TEKSTA:

07.12.2012.

Vijeću za štampu u BiH upućena žalba povodom izjave Fatmira Alispahića pod naslovom "Nema bosanstva bez Bošnjaka", objavljene u okviru teksta "Mi smo Bošnjaci" od 07.12.2012. godine.

ISHOD:


Žalba nije razmatrana: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH zaključila da žalba nije potpuna, budući da je nepoznato ime i prezime žalbenika i da žalbenik nije dozvolio korištenje navoda iz svoje žalbe.