Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Žalba građanina - magazin "Saff", 12.12.2012. godine II

  12.12.2012.

  ŽALBA GRAĐANINA - magazin "SAFF"


  ŽALBENIK:

  Građanin

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  magazin „SAFF“

  TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  "Ljudi koji bježe od svoje sjene"

  DATUM OBJAVE TEKSTA:

  07.12.2012.

  Vijeću za štampu u BiH upućena žalba povodom teksta "Ljudi koji bježe od svoje sjene", objavljenog 07.12.2012. godine.

  ISHOD:


  Žalba nije razmatrana: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH zaključila da žalba nije potpuna, budući da je nepoznato ime i prezime žalbenika i da žalbenik nije dozvolio korištenje navoda iz svoje žalbe.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.