Žalba građanina - magazin "Saff", 12.12.2012. godine II

Štampa

12.12.2012.

ŽALBA GRAĐANINA - magazin "SAFF"


ŽALBENIK:

Građanin

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

magazin „SAFF“

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Ljudi koji bježe od svoje sjene"

DATUM OBJAVE TEKSTA:

07.12.2012.

Vijeću za štampu u BiH upućena žalba povodom teksta "Ljudi koji bježe od svoje sjene", objavljenog 07.12.2012. godine.

ISHOD:


Žalba nije razmatrana: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH zaključila da žalba nije potpuna, budući da je nepoznato ime i prezime žalbenika i da žalbenik nije dozvolio korištenje navoda iz svoje žalbe.