Gđa Borka Rudić - magazin "Saff", 24.09.2013.

Štampa

27.09.2013.

 GĐA BORKA RUDIĆ - magazin "SAFF"


ŽALBENIK:

Gđa Borka Rudić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

magazin „SAFF“

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Hoće li se i bh. političari uskoro morati ljubiti kako bi ugodili pederima?"

DATUM OBJAVE TEKSTA:

24.09.2013.

Žalba gđe Borke Rudić na tekst "Hoće li se i bh. političari uskoro morati ljubiti kako bi ugodili pederima?", objavljen 24.09.2013. godine u magazinu "Saff". 
 
ISHOD:
 
Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 4 - Diskriminacija, Kodeksa za štampu i online medije BiH. 
 
Odluka Žalbene komisije.