Gđa Emina Bečić - magazin "SAFF", 08.11.2011.

Štampa

08.11.2011.

Gđa Emina Bečić – magazin „SAFF“


ŽALBENIK:

Gđa Emina Bečić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

magazin „SAFF“

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„U Sarajevu promovirani magistri pederizma - 44 eksperta za razvrat“

DATUM OBJAVE TEKSTA:

28.oktobar 2011.godine

 

Vijeću za štampu u BiH upućena žalba gđe Emine Bečić na tekst „U Sarajevu promovirani magistri pederizma - 44 eksperta za razvrat“, objavljen 28.10.2011. godine u magazinu „SAFF“. Žalbenica je naznačila da reagira „kao građanka“ na tekst koji je, po njenom mišljenju, pun „gnusnih osuda“.


Žalba prihvaćena: Prekršen Član 1, Opšte odredbe, Član 3, stav 1, Huškanje, Član 4, Diskriminacija, Član 4a, Ravnopravnost spolova i poštivanje osobenosti, Član 5, Tačnost i fer izvještavanje.

Odluka Urgentne Žalbene komisije