G. Mirza N. - magazin "SAFF", 08.11.2011.

Štampa

08.11.2011.

G. Mirza N. – magazin „SAFF“


 
ŽALBENIK:

G. Mirza N.

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

magazin „SAFF“

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

U Sarajevu promovirani magistri pederizma - 44 eksperta za razvrat“

DATUM OBJAVE TEKSTA:

28.oktobar 2011.godine

 

Vijeću za štampu u BiH upućena žalba g. Mirze N. na tekst „U Sarajevu promovirani magistri pederizma - 44 eksperta za razvrat“, objavljen 28.10.2011. godine u magazinu „SAFF“. Žalba se odnosi na način izvještavanja ovog magazina o promociji magistranata Centra za interdisciplinarne postidiplomske studije Univerziteta u Sarajevu.

Žalba prihvaćena: Prekršen Član 1, Opšte odredbe, Član 3, stav 1, Huškanje, Član 4, Diskriminacija, Član 4a, Ravnopravnost spolova i poštivanje osobenosti, Član 5, Tačnost i fer izvještavanje.

Odluka Urgentne Žalbene komisije