Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Koordinaciono tijelo Šarene LGBTIQ mreže BiH - magazin "SAFF", 08.06.2012.

  Broj: 326-02/12
  Datum: Sarajevo, 08.06.2012.

   

  ODLUKA
  Žalbene komisije

  Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

  po žalbi Koordinacionog tijela Šarene LGBTIQ mreže BiH, na tekst magazina SAFF pod naslovom „AIDS je ustvari GIRD – Gay related immune deficiency ili homoseksualno uslovljen nedostatak imuniteta“, objavljen 04.05.2012. g. i potpisan od „DR. Adem Zalihić“.

  ŽALBA SE PRIHVAĆA

  U ovom tekstu je utvrđeno kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH zaključuje da su
  oprema teksta, nadnaslov, naslov i podnaslov tendenciozni, manipulativni, diskriminirajući i stigmatizirajući prema LGBT populaciji

  Prekršeni su sljedeći članovi Kodeksa za štampu i online medije BiH:
  Član 2 – Urednička odgovornost; Član 4 – Diskriminacija; Član 4a – Ravnopravnost polova i poštivanje osobenosti; Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje,
  i Član 15 – Žalbe

  Tekst govori o razlozima i uzrocima pojave AIDSa, uz komentare i procjene o navodnom ponašanju i položaju LGBT populacije u različitim državama svijeta. Naslov teksta je „AIDS je ustvari GIRD - Gay related immune deficiency ili homoseksualno uslovljen nedostatak imuniteta“.

  Nadnaslov teksta je: „Zašto je u većini zemalja svijeta zabranjeno homoseksualcima da darivaju svoju krv?, i lead: „Nedavni incident na Filozofskom fakultetu u Sarajevu koji su izazvali studenti deklarirani homoseksualci i njihovi simpatizeri i istomišljenici otkrio je našoj javnosti do sada nepoznatu činjenicu da je zakonom zabranjeno da homoseksualci darivaju krv. Inače u skoro cijelom svijetu, a naročito u Europskoj uniji i SAD postoje stroge zabrane uzimanja krvi od homoseksualaca za dalju transfuziju“.

  U anterfileu pomenutog teksta, navedeno je sljedeće: „Samo istom logikom i narkomani i prostitutke bi se trebali boriti za pravo da nam i oni daruju krv i organe, jer su i oni od strane medicinskih stručnjaka u istoj riziko grupi kao i homoseksualci“.

  Žalbu na ovaj tekst uputilo je Koordinaciono tijelo Šarene LGBTIQ mreže BiH. U upućenom reagiranju, naznačeno je kako „autor dr. Adem Zalihić, kroz cijeli tekst, stigmatizira i diskriminira pripadnike/ce LGBTIQ zajednice iznoseći netačne i medicinski neutemeljene podatke. Koristeći nekorektnu i diskriminatorsku terminologiju (prije svega termin 'homoseksualizam') nastoji prikazati homoseksualnost kao bolest“. Također, u žalbi se navodi i sljedeće: „Autor se, očigledno, udaljio od svoje profesije, pri tome dajući prioritet mitovima, predrasudama i neznanju vezanim za LGBTIQ osobe“.

  Uz informaciju o žalbi uredništvu magazina SAFF, kao i na upit Vijeća za štampu u BiH da li će objaviti reagiranje žalbenika, uredništvo magazina SAFF, dostavilo je Vijeću svoj odgovor, u kome je naznačeno sljedeće: „U pismu koje ste nam poslali reakcija se odnosi na autora spomenutog teksta. Stoga Vas upućujemo na autora teksta koji nije član redakcije Saffa“. Reagiranje nije nikada objavljeno.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je na sjednici održanoj 8. juna 2012.g. donijela Odluku da se žalba prihvata. Utvrđeno je kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH. Komisija zaključuje da su oprema teksta, nadnaslov, naslov i podnaslov tendenciozni, manipulativni, diskriminirajući i stigmatizirajući, a kršenje članova Kodeksa je utvrđeno iz sljedećih razloga:

  Član 2 - Urednička odgovornost, jer je urednik odgovaran za sve što se u njegovom listu objavi, bez obzira ko je autor teksta, zato postoji urednička odgovornost. Također, uredništvo odgovara za opremu teksta, bez obzira ko je autor.

  Član 4 - Diskriminacija i Član 4a - Ravnopravnost polova i poštivanje osobenosti, budući da se u tekstu, manipulativno, odgovornost i težište za širenje AIDSa stavlja isključivo na jednu rizičnu skupinu, po osnovu seksualne opredjeljenosti.

  Član 5 - Tačnost i fer izvještavanje, zbog aluzija, krivonavodećih informacija, sugestivnih komentara i manipulativo plasiranih informacija, poput: „U Bosni je već odavno tihi rat za ozakonjenje, a potom i širenje homoseksualizma“; „.. homoseksualni lobi se ne predaje... Nakon brisanja iz međunarodne klasifikacije bolesti, stiču mogućnost da se bore za ozakonjenje brakova i da nameću ljudima svoju nastranost, čega smo svjedoci i kod nas u Bosni.“... „Svaka zdrava i dobronamjerna osoba zapitat će se kako je moguće da WHO zauzme ovakav stav olakšavajući širenje ovog nastranog polnog općenja, a time i pojave miliona oboljelih od AIDS-a, prije svega, ali i sifilisa, gonoreje, mnogih malignih tumora, koji su se pojavili nakon odluke WHO?“...

  Također, ovaj Član Kodeksa nalaže „profesionalnu obavezu“ da se blagovremeno ispravi bilo koja objavljena informacija za koju se utvrdi da je netačna i da će „Izvinjenje i/ili ispravka biti objavljeni s dužnim isticanjem“, što u ovom slučaju nije ispoštovano.

  Član 15 - Žalbe, jer nije ispoštovana obaveza objavljivanja reagiranja kod upućene žalbe, kako to Kodeks nalaže.

   

  Član 2 - Urednička odgovornost, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Najvažnija odgovornost novinara i urednika je osigurati da njihov rad bude usmjeren ka poštivanju istine, kao i prava javnosti da sazna istinu. Novinari će u svakom trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja. Plagijati, falsifikovanje, namjerno prikrivanje važnih činjenica, primanje mita ili usluga, koji bi uticali na rad novinara ili urednika, najteži su moralni prekršaji ove profesije.“

  Član 4 – Diskriminacija, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Novinari moraju izbjeći prejudicirane i uvredljive aluzije na nečiju etničku grupu, nacionalnost, rasu, religiju, pol, seksualnu opredijeljenost, fizičku onesposobljenost ili mentalno stanje. Aluzije na nečiju etničku grupu, nacionalnost, rasu, religiju, pol, seksualnu opredijeljenost, fizičku onesposobljenost ili mentalno stanje će biti napravljene samo onda kada su u direktnoj vezi sa slučajem o kojemu se izvještava.“

  Član 4a - Ravnopravnost polova i poštivanje osobenosti, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Novinari će izbjegavati direktne ili indirektne komentare kojima ličnosti stavljaju u neravnopravan položaj ili ih diskriminišu po osnovi njihovog pola, roda, polnog identiteta, rodnoga identiteta, rodnoga izražavanja i/ili seksualne orijentacije.“

  Član 5 - Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Novinari neće objavljivati netačne ili krivonavodeće materijale u vidu fotografija, tekstova ili drugih materijala... Novinari imaju profesionalnu obavezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna. Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni s dužnim isticanjem.“

  Član 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „.. Podnosilac žalbe, koji tvrdi da je u izvještavanju došlo do kršenja ovog Kodeksa, obratit će se izdavaču ili uredniku odgovornom za štampu ili online izdanje o kojem se radi, demantijem ne dužim od izvorno objavljenog članka.“


  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; dr. sc. Enes Osmančević; advokatica Nada Dalipagić; urednik Fuad Kovačević; novinar Faruk Borić i urednik Milan Šutalo.

   

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr. Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.