Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Gđa Biljana Handžo - mediji u BiH, 05.11.2011.

  Broj: 530-02/11
  Datum: Sarajevo, 05.11.2011.

  ODLUKA

  Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

  po žalbi gđe Biljane Handžo
  na način izvještavanja medija o smrti Muamera Gadafija

  Žalba nije prihvaćena
  Kodeks za štampu BiH nije prekršen


  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je razmotrila žalbu na način izvještavanja medija o smrti Muamera Gadafija i zaključila da u formalno-pravnom smislu nema kršenja Kodeksa za štampu. Međutim, u vezi sa kontroverzama oko izvještavanja o ubistvu Muamera Gadafija, Komisija je zaključila da je u izvještavanjima medija izostao osjećaj mjere i senzibiliteta u načinu prikazivanja ove smrti. I pored činjenice da se radi o javno relevantnom događaju, scene iživljavanja nad osobom koja umire bezrazložno su beskrajno ponavljane.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini nije prihvatila žalbu gđe Biljane Handžo na način izvještavanja medija o smrti Muamera Gadafija. Žalba je upućena kao reakcija građanke na objavljene slike „izmrcvarenog, izubijanog, iskasapljenog, silovanog za života motkama i granama, neprepoznatljivog ljudskog tijela, ispod čije slike piše da je Muamer Gadafi“. Gđa Handžo je naznačila da su se „bosanskohercegovački mediji, i elektronski i printani, naprosto utrkivali ko će prije javnosti prezentirati što novije i što je moguće, ako je moguće više bilo, strašnije slike... U ovom slučaju, veći je problem što su kiosci oblijepljeni, što se nije barem malo ispoštovalo trun ljudskog, i kada dođeš da kupiš paket olovaka ili teku sa širokim i uskim linijama za dijete koje stoji pored tebe, i ono, dijete, i ti, ste primorani da se suočite sa hororom od krvi i dijelova mesa koji vrište sa naslovnica dnevnih novina, htjeli vi ili ne, biti dio te užasne pomame, zvjerske potrebe za mirisom krvi, pa barem i kroz tisak“.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini je uvažila mišljenje gđe Handžo, uz zaključak da Kodeks za štampu BiH nije prekšen u formalno-pravnom smislu.

  Međutim, u vezi sa kontroverzama oko izvještavanja o ubistvu Muamera Gadafija, Komisija je zaključila da je u izvještavanjima medija izostao osjećaj mjere i senzibiliteta u načinu prikazivanja ove smrti. I pored činjenice da se radi o javno relevantnom događaju, scene iživljavanja nad osobom koja umire bezrazložno su beskrajno ponavljane.

   

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; dr.sc. Enes Osmančević; novinar Fuad Kovačević; prof.dr. Nada Ler-Sofronić; novinar Milan Šutalo i novinar Faruk Borić.

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr. Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.