Valicon predstavništvo za BiH – portal Blin.ba, 30.11.2011.

Štampa

05.12.2011.

VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal Blin.ba

ŽALBENIK:

Valicon predstavništvo za BiH

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal Blin.ba

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"ZBOG MANIPULACIJE AGENCIJE: Popularni portal 24sata.info napustio Gemiusova istraživanja tržišta"

DATUM OBJAVE:

30.11.2011. godine

Vijeću za štampu u BiH upućen je demanti pravnog zastupnika Valicon predstavništva za BiH, na  tekst "ZBOG MANIPULACIJE AGENCIJE: Popularni portal 24sata.info napustio Gemiusova istraživanja tržišta" objavljen 30.11.2011. godine na portalu Blin.ba.Tekst se odnosi na rezultate istraživanja posjećenosti internet portala u BiH, koje provodi kompanija Valicon u okviru projekta GemiusAudience.

U demantiju se navodi kako GemiusAudience „ne predstavlja ´manipulaciju podacima´ nego napredno istraživanje tržišta koje nudi pouzdane pokazatelje za medijsko planiranje marketinških aktivnosti na internetu“.

Samoregulacija: Demanti žalbenika objavljen je na portalu Blin.ba 07.12.2011. godine, pod naslovom DEMANTI: Tražimo da objavite da nudimo pouzdane pokazatelje za medijsko planiranje marketing aktivnosti“.