Valicon predstavništvo za BiH – portal Biznis.ba, 29.11.2011.

Štampa

05.12.2011.

 

VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal Biznis.ba

ŽALBENIK:

Valicon predstavništvo za BiH

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal Biznis.ba

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Zahvaljujući Googleu: 24sata.info otkrio kako vara Valiconov 'Gemius' u BiH"

DATUM OBJAVE:

29.11.2011. godine

Vijeću za štampu u BiH upućen je demanti pravnog zastupnika Valicon predstavništva za BiH, na  tekst "Zahvaljujući Googleu: 24sata.info otkrio kako vara Valiconov 'Gemius' u BiH" objavljen 29.11.2011. godine na portalu Biznis.ba. Tekst se odnosi na rezultate istraživanja posjećenosti internet portala u BiH, koje provodi kompanija Valicon u okviru projekta GemiusAudience.

U demantiju se navodi kako GemiusAudience „ne predstavlja ´manipulaciju podacima´ nego napredno istraživanje tržišta koje nudi pouzdane pokazatelje za medijsko planiranje marketinških aktivnosti na internetu“.

Žalba prihvaćena: Prekršen Član 7, Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH.

Odluka Žalbene komisije