Valicon predstavništvo za BiH - portal Biznis.ba, 12.12.2011.

Štampa

12.12.2011.

 

VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal Biznis.ba


ŽALBENIK:

Valicon predstavništvo za BiH

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal Biznis.ba

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Sarajevo: Stav portala Vijesti.ba o Valiconu: J*** Valicon...Idemo sa Google-om!"

DATUM OBJAVE:

12.12.2011. godine

Vijeću za štampu u BiH upućen je demanti pravnog zastupnika Valicon predstavništva za BiH, na tekst "As sad adio: Stav našeg portala o Valiconu: J*** Valicon...Idemo sa Google-om!" objavljen 12.12.2011. godine na portalu Vijesti.ba. Demanti se odnosi na članak u kojem je naznačen stav portala Vijesti.ba o rezultatima istraživanja posjećenosti internet portala u BiH, koje provodi kompanija Valicon u okviru projekta GemiusAudience.   

Žalba prihvaćena: Prekršen Član 7, Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH.

Odluka Žalbene komisije