Općinski sud u Zenici - Srednjobosanske informativne novine "SIN", 05.11.2011.

Štampa

19.12.2011.


OPĆINSKI SUD U ZENICI - SREDNJEBOSANSKE INFORMATIVNE NOVINE "SIN"


ŽALBENIK:

Gđa Dijana Ajanović, predsjednica Općinskog suda u Zenici

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Srednjobosanske informativne novine "SIN"

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Uzmi pare od fukare“

DATUM OBJAVE:

05. novembar 2011. godine


Vijeću za štampu u BiH upućen je Demanti gđe Dijane Ajanović, predsjednice Općinskog suda u Zenici, povodom teksta "Uzmi pare od fukare", objavljenog u Srednjebosanskim informativnim novinama "SIN", 05.11.2011. godine. Tekst sadrži navode koji se odnose na rad Općinskog suda u Zenici i rad pojedinih sudija.

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija zaključila da je prekršen Član 7,Mogućnost odgovora, Član 6, Komentar pretpostavka i činjenica, i Član 10, Osobe optužene za krivična djela, Kodeksa za štampu BiH.

Odluka Žalbene komisije