Gđa Jasna Fetahović - forum klix.ba, 29.07.2014.

Štampa
29.07.2014.
 

GĐA JASNA FETAHOVIĆ - FORUM PORTALA KLIX.BA

 

ŽALBENIK:

Gđa Jasna Fetahović

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Forum portala klix.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Tema "Problem sa Ciganima"

DATUM OBJAVE:

29.07.2014.

Vijeću za štampu u BiH obratila se gđa Jasna Fetahović povodom teme na forumu portala klix.ba, pod naslovom "Problem sa Ciganima".
 
ISHOD:
 
Van nadležnosti: Vijeće za štampu u BiH nije nadležno za razmatranje žalbi na sadržaje objavljene na internetskim forumima.