G. Senad Arnautović - TV Alfa, 15.12.2014. godine

Štampa
15.12.2014.
 

G. SENAD ARNAUTOVIĆ -  TV ALFA

 

ŽALBENIK:

G. Senad Arnautović

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

TV Alfa

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Emisija "Rebus"

DATUM OBJAVE:

10.12.2014.

Žalba g. Senada Arnautovića na sadržaj emisije "Rebus", emitovane na TV Alfa 10.12.2014. godine.
 
ISHOD:
 
Van nadležnosti: Vijeće za štampu u BiH nije nadležno za razmatranje žalbi na sadržaje objavljene u elektronskim medijima.