G. Edin Ražanica - Fena, 24.12.2014. godine

Štampa
24.12.2014.
 

G. EDIN RAŽANICA -  NOVINSKA AGENCIJA FENA

 

ŽALBENIK:

G. Edin Ražanica

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Novinska agencija Fena

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Dževdet Šahović napustio Stranku za Bosnu i Hercegovinu!“

DATUM OBJAVE:

24.12.2014.

Žalba g. Edina Ražanice, urednika portala otisak.ba, zbog preuzimanja teksta sa portala otisak.ba, bez navođenja izvora.
 
ISHOD:
 
Samoregulacija: Profesionalnom saradnjom urednika postignut dogovor oko preuzimanja tekstova sa portala otisak.ba.