Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Ali Mahmutćehajić - Facebook stranica „Nezavisne novine“, 07.01.2019. godine

  07.01.2019. 

                                    G. ALI MAHMUTĆEHAJIĆ - Facebook stranica „NEZAVISNE NOVINE“ 

  ŽALBENIK:

  G. Ali Mahmutćehajić

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Facebook stranica „Nezavisne novine“ 

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

   „Ovako se policija 'obračunava' sa migrantima u Bihaću“

  DATUM OBJAVE:

  06.12.2018.

  Žalba na komentar posjetiteljice Facebook stranice "Nezavisnih novina" pod imenom „Mila Nadin“, na tekst sa naslovom  „Ovako se policija 'obračunava' sa migrantima u Bihaću“.

  ISHOD:

  Van nadležnosti: Vijeće za štampu u BiH nije nadležno za postupanje po žalbama na sadržaje objavljene na društvenim mrežama.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.