Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Mirsad Kebo - portali u BiH, 10.03.2015. godine

  10.03.2015.

  G. MIRSAD KEBO - PORTALI U BIH


  ŽALBENIK:

  G. Mirsad Kebo

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Portali u BiH

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  -

  DATUM OBJAVE:

  -

  Žalba g. Mirsada Kebe na više tekstova objavljenih na portalima u BiH.

  ISHOD:

  Žalba povučena: Žalbenik odustao od upućivanja žalbe portalima koji su objavili tekstove.

  Van nadležnosti: Vijeće za štampu u BiH nije nadležno za razmatranje žalbi na sadržaje objavljene na web stranicama.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.