G. Berislav Jurič - portal Otvoreno.ba, 28.12.2011.

Štampa

28.12.2011.

 

G. BERISLAV JURIČ – portal Otvoreno.ba


ŽALBENIK:

G. Berislav Jurič, portal Bitno.ba

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal Otvoreno.ba

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Kazna Čamberu i sretan put Kaplanu"

DATUM OBJAVE:

23.12.2011. godine

Vijeću za štampu u BiH upućen je prigovor g. Berislava Juriča zbog preuzimanja njegovog  članka sa portala Bitno.ba i  objavljivanja na portalu Otvoreno.ba 23.12.2011. godine pod naslovom "Kazna Čamberu i sretan put Kaplanu" bez navođenja izvora i autora.

ISHOD:

Medijacija: Nakon posredovanja Vijeća za štampu u BiH upućeno izvinjenje uredniku Juriču zbog nenamjerne greške i u članku naznačeno da je preuzet sa portala Bitno.ba.